Dataskydd

1. En översikt över dataskyddet

Allmänna föreskrifter

Följande föreskrifter ger en enkel översikt över vad som sker med dina personuppgifter, när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras som person. Mer ingående information om dataskyddet hittar du i vår integritetspolicy som följer nedan.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databearbetningen på denna webbplats utförs av webbplatsägaren. Dennes kontaktuppgifter hittar du i kolofonen på webbplatsen.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas in genom att du meddelar dem till oss. Det kan t.ex. handla om uppgifter som du fyller i på ett kontaktformulär.

Andra uppgifter skickar vårt IT-system automatiskt vidare när du besöker webbplatsen. Då handlar det framför allt om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidorna laddades ner). Insamlingen av dessa uppgifter görs automatiskt, så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att kunna garantera att webbplatsen fungerar som den ska. Andra uppgifter kan användas för att analysera användarnas beteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har i alla lägen rätt att få tillgång till information om varifrån dina sparade uppgifter kommer, vem som tagit emot dem och i vilket syfte uppgifterna har samlats in. Dessutom har du rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. I detta ärende eller om du har andra frågor om dataskyddet kan du alltid kontakta oss på den adress som anges i kolofonen. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och tredje parts verktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Det görs framför allt med hjälp av cookies och av så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende görs i regel anonymt, ditt surfbeteende går inte att kopplas tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller hindra att den överhuvudtaget genomförs genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad informationen om detta hittar du i vår integritetspolicy nedan.

Du kan motsätta dig denna analys. Mer information om möjligheten att motsätta dig hittar du i vår integritetspolicy.

2. Allmänna föreskrifter och obligatorisk information

Dataskydd

Vi som driver dessa webbsidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter förtroligt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsförordningar, samt i enlighet med denna integritetspolicy.

När du använder dessa webbsidor samlas olika personliga uppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras som person. I den aktuella integritetspolicyn förklaras vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Där förklaras också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi hänvisar till att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation per e-post) alltid kan innebära säkerhetsrisker. Det går inte att tillhandahålla något fullständigt skydd mot att tredje part kommer åt uppgifterna.

Hänvisning till vår personuppgiftsansvarige

Den som ansvarar för bearbetningen av uppgifterna på denna webbplats är:

Alexander Beichert
Ebiger Str. 10
79692 Kleines Wiesental

Telefon: +49 7629 / 919281
E-post: info@litzclip.com

Personuppgiftsansvarig är den naturliga eller juridiska person, som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet med och metoden för att bearbeta personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och liknande).

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

På webbplatserna används ibland så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator på något sätt och de innehåller inga virus. Cookies används för att göra våra sidor effektivare, säkrare och mer användarvänliga. Cookies är små textfiler, som hämtas upp av din dator och som sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”Session-Cookies”. Dessa raderas automatiskt efter att du avslutat besöket på vår webbplats. Andra cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem. Sådana cookies gör att vi känner igen din webbläsare, vid ditt nästa besök på vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies används och endast tillåta cookies i enstaka fall, vägra användningen av cookies i vissa syften eller rent allmänt samt ställa in den så att alla cookies automatiskt raderas när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats begränsas.

Cookies, som är nödvändiga för den elektroniska kommunikationen eller för specifika funktioner som du vill använda på webbplatsen (t.ex. varukorgen) sätts in på grundval av artikel 6.1 under f i den allmänna dataskyddsförordningen. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse av att cookies används för att kunna tillhandahålla tekniskt felfria och optimalt fungerande tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies som analyserar ditt surfbeteende) skulle användas, så nämns de separat i denna integritetspolicy.

Server-logg-filer

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade server-logg-filer, som din webbläsare skickar in till oss automatiskt. Det handlar om:

  • Typ och version av webbläsare
  • Vilket operativsystem som används
  • Vilken URL du kom ifrån
  • Värdnamnet på den dator du använder
  • Vilken tid servern kontaktades
  • IP-adressen

Dessa uppgifter kommer inte att kopplas ihop med andra datakällor.

Skälet till databehandlingen är artikel 6.1 under b i den allmänna dataskyddsförordningen, som tillåter databehandling för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder.

Kontaktformulär

Om du skickar en förfrågan till oss med hjälp av kontaktformuläret så kommer dina uppgifter från detta formulär, inklusive de kontaktuppgifter du uppger, att lagras för att kunna behandla din förfrågan och för att kunna behandla eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter kommer vi inte att lämna ut till någon annan part, utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som förts in på kontaktformuläret görs enbart på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 under a i den allmänna dataskyddsförordningen). Du kan när som helst ta tillbaka detta samtycke. I så fall räcker det att du skickar ett mejl till oss och talar om detta. Rättmätigheten för den databehandling som skett fram tills det att du tog tillbaka ditt samtycke påverkas inte av detta.

De uppgifter du fört in på kontaktformuläret stannar kvar hos oss, tills du begär att de ska raderas, kallar tillbaka ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagringen förfaller (t.ex. efter att behandlingen av din förfrågan har slutförts). Tvingande lagar och regler – i synnerhet lagringsterminer – påverkas inte.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbsida använder sig av webbanalystjänsten Google Analytics funktioner. Företaget bakom denna tjänst är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”. Det är textfiler, som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som dessa cookies samlar in om din användning av webbplatsen förs i regel över till en av Googles servrar i USA och därefter lagras de där.

Lagringen av Google-Analytics-cookies sker på grundval av artikel 6.1 under f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi som driver webbplatsen har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende, dels för att kunna optimera vårt utbud på internet och dels för att kunna optimera vår reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Det innebär att Google inom den Europeiska unionens och det europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater förkortar din IP-adress innan den förs över till USA. Endast i undantagsfall förs först hela IP-adressen över till en av Googles servrar i USA, innan den förkortas där. På uppdrag av oss som driver webbplatsen använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att erbjuda andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och av internet. Den IP-adress som Google Analytics får av din webbläsare kommer inte att sammanställas med andra uppgifter som Google förfogar över.

Browser Plugin

Du kan förhindra att cookies lagras i din webbläsare, genom att ändra inställningarna i din webbläsares programvara. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall inte kan använda dig till fullo av alla funktioner som finns på denna webbplats. Om du vill förhindra att den information som cookien samlat in samt andra uppgifter om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) förs över till Google, samt även förhindra att Google bearbetar dessa uppgifter, kan du ladda ner och installera den Browser-Plugin som du hittar genom följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändningar mot datainsamling

Genom att klicka på länken nedan kan du förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter. Då hämtar du en så kallad Opt-Out-Cookie, som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid ditt nästa besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics Tracking

Mer information om hur användarnas uppgifter hanteras av Google Analytics finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Avtal om behandlingen av uppgifter

Vi har tecknat ett avtal med Google om behandlingen av personuppgifter och vi tillämpar alla den tyska dataskyddsmyndighetens stränga regler på Google Analytics användning av uppgifterna.

Facebookpixlar

Vår webbplats använder sig av Facebooks besökarpixel för att mäta konversionerna. Deras adress är: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

På så sätt kan webbplatsbesökarnas beteende följas upp, efter att de genom att ha klickat på en annons på Facebook har skickats vidare till vår webbplats. Därigenom kan Facebooks annonsers funktioner analyseras i statistiska och marknadsföringssyften och dessutom kan framtida reklamyttringar optimeras.

De uppgifter som samlas in förblir anonyma för oss som driver webbplatsen, vi kan inte på något sätt få fram användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook, så att de skulle kunna kopplas till din användarprofil och så att Facebook skulle kunna använda uppgifterna för sina egna reklamsyften, i enlighet med Facebooks integritetspolicy. Detta möjliggör att Facebook kan koppla sina annonser på olika Facebooksidor till områden utanför Facebook. Vi som driver webbplatsen kan inte påverka denna användning av uppgifterna.

I Facebooks integritetspolicy hittar du mer information om hur dina personuppgifter skyddas: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dessutom kan du ändra annonsinställningarna på Facebook och inte tillåta reklam via länken https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att kunna göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har något Facebookkonto kan du avaktivera Facebooks användarbaserade annonser på European Interactive Digital Advertising Alliances hemsida: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Plugin och verktyg

Vimeo

Vår webbplats använder sig av videoportalen Vimeos plugins. Företaget bakom denna tjänst är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om du besöker en av våra webbplatser som har en Vimeo-plugin, så skapas en anslutning till Vimeos server. Då får Vimeoservern veta vilka av våra sidor som du har besökt. I detta syfte får Vimeo din IP-adress. Detta gäller även om du inte har loggat in hos Vimeo eller inte har något konto hos Vimeo. Den information som Vimeo samlar in förs över till Vimeos server i USA.

Om du har loggat in på ditt Vimeo-konto gör du det möjligt för Vimeo att registrera ditt surfbeteende direkt i din personliga profil. Detta kan du förhindra genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

Närmare information om hur användarnas uppgifter hanteras finns i Vimeos integritetspolicy, under: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

För att få till en enhetlig skrivstil använder sig denna sida av så kallade Web Fonts, typsnitt som tillhandahålls av Google. När den öppnar en sida laddar din webbläsare de Web Fonts som behövs i ditt cacheminne, så att texter och skrivstilar visas korrekt.

För detta syfte måste den webbläsare du använder dig av anslutas till Googles server. Härigenom får Google veta att din IP-adress används för att komma till vår webbplats. Google Web Fonts används eftersom vi vill ha en enhetlig och lockande presentation av vårt online-utbud. Detta innebär ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 under f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om din webbläsare inte stöder Web Fonts kommer din dator att använda sig av ett standardtypsnitt.

Närmare upplysningar om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denna sida använder sig av karttjänsten Google Maps, via ett programgränssnitt. Företaget bakom denna tjänst är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att Google Maps funktioner ska kunna användas måste din IP-adress lagras. Denna information förs i regel över till en av Googles servrar i USA, och lagras där. Vi som driver denna webbplats kan inte påverka denna dataöverföring.

Google Maps används eftersom vi vill ha en lockande presentation av vårt online-utbud och göra det lättare att hitta de platser som nämns på vår webbplats. Detta innebär ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 under f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Närmare information om hur användarnas uppgifter hanteras finns i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.